سفارش

راهنمایی : ثبت نام از روش اقتصادی ۷ هزار تومانی هیچ فرقی از لحاظ میزان درآمد ، امکانات ، پورسانت و …..  با ثبت نام در طرح ۱۵ هزار تومانی ندارد تنها تفاوت آن این می باشد که در طرح اقتصادی دامنه شما اختصاصی نیست و آدرس سایت شما طولانی تر می شود.

مثال :

شما به عنوان مثال اگر اسم سایت iranshop   را انتخاب میکنید.

اگر در طرح ۱۵ هزارتومانی ثبت نام کنید. آدرس فروشگاه شما می شود. www.iranshop.ir

اگر در طرح ۷ هزار تومانی ثبت نام کنید . آدرس فروشگاه شما می شود.www.iranshop.job100.ir

تذکر : فقط مجاز به ثبت دامنه ir هستید در زمان ثبت نام در صورتی که می خواهید غیر از ir باشد شامل هزینه ی بیشتر می شود.